Misiunea

TelescopeNews vrea s? devin? un punct de referin?? pentru g?sirea ?i citind ?tiri despre domeniul astronomiei de amatori.

Pe web sunt prea multe surse mp?r?it, Ne-o dorim pentru a le colecta !