Tag Archives: Baader Planetarium

Oculari Baader Planetarium Morpheus

BaaderPlanetarium presenta una nuova serie di oculari: i Morpheus.

 

Trif alexandru oculare Orto

Trif, Compania japoneza, prezentat o nou? serie de oculare alexandru ortoscopici.

Oftalmologic? Baader Planetarium clasic Orto

Baader Planetarium prezint? aceast? nou? linie de patru oculare alexandru ortoscopici.